Het opzetten van en deelnemen aan een inventarisatienacht (onze werkwijze).

1. Geef bij het organiseren (in de facebookgroep) aan wanneer er restricties zijn wat betreft het aantal mensen dat op een inventarisatieavond aanwezig kunnen zijn in het gebied (we willen onnodige verstoring voorkomen).
2. Wanneer er dergelijke restricties zijn is het van belang dat de organiserende groep van te voren overlegd over hoeveel gastvlinderaars mee kunnen helpen (naast de eigen inventariseerders).
3. Als er mensen van de organiserende groep sowieso aanwezig zullen zijn geef je dat aan in de beschrijving. Noem daarna het aantal mensen dat naast die personen nog mee kunnen doen (aanmelden via het evenement in deze groep).
4. Leden van je vlindergroep die geen facebook hebben mogen uiteraard mee (zolang er plek is) maar geef de namen even aan bij elk evenement. Zelfde geldt voor het meenemen van een geïnteresseerde die (nog) niet deel uitmaakt van één van de aangesloten groepen.
5. Mocht een activiteit "volraken" dan is de volgorde van toelating: 1. namen in de beschrijving van het evenement (inclusief organisator), 2. personen die hebben aangegeven met zekerheid deel te nemen, 3. personen die hebben aangegeven misschien mee te gaan. Als jij of iemand van je groep jou niet aangemeld heeft maar het maximum aantal deelnemers is bereikt dan is dat jammer. Hopelijk ben je de volgende keer wel van de partij.
6. Voor activiteiten met een aantalrestrictie is aanmelden (en tijdig afmelden als je onverwachts toch verhinderd bent) vereist.
7. Vanuit de organiserende groep wordt, zodra een evenement definitief wordt vastgelegd (soms kort van te voren i.v.m. weersomstandigheden) een aanwezigenlijst geplaatst.
8. Controleer altijd of je op de lijst staat én of het evenement definitief doorgaat voordat je op pad gaat.
Verder zijn er geen regels wat betreft de frequentie van het door jouw groep organiseren van evenementen (uiteraard altijd in overleg met de terreineigenaar/beheerder). Het gaat vooral om gezellig samen ontdekken waarbij we tegelijkertijd nuttige gegevens verzamelen (maar we moeten dit dus wel op een verantwoorde manier doen).