Waarnemingen

De verzamelde waarnemingen komen op Waarneming.nl terecht.


Waarnemingen dubbel in de database?
Iedere deelnemer van een inventarisatienacht kan de door hem/haar waargenomen soorten registreren op zijn/haar waarneming.nl-account zodat het persoonlijke digitale archief compleet blijft. Door Waarneming.nl wordt dit ondersteund want met de site wil men waarnemers een online natuurdagboek bieden. Dit wordt bijv. gefaciliteerd door de mogelijkheid van 't kopiëren van andermans waarnemingen. Van statistiekvervuiling is overigens geen sprake want er zijn slimme technieken om dubbele tellingen te filteren indien data wetenschappelijk wordt geanalyseerd.


Wat te noteren als tijdstip bij waarnemingsregistratie?
Zorg altijd dat waarnemingen bij het doorgeven voorzien zijn van een tijdstip. Daarvoor zijn twee opties:
▪ Waarnemingen doorgeven op het letterlijke tijdstip van waarnemen; bijv. met een app. Hiermee worden de resultaten van een telling normaliter verdeeld over twee dagen. Zolang er bijv. 02:13 bij een waarneming van 15 juli staat is er wel te berekenen dat deze bij dezelfde telling hoort als de reeks met waarnemingen van 14 juli vóór middernacht. Bij waarnemingen zonder tijdstip is zodoende niet te achterhalen bij welke nacht deze horen.
▪ Alle waarnemingen van 'n inventarisatienacht doorgeven met een tijdstip van nét voor middernacht (bijv. 23:55) dus ook die van soorten die pas na middernacht (nieuwe datum) op het doek verschenen. Hiermee is sneller duidelijk dat de waarnemingen onderdeel zijn van hetzelfde bezoek. Ook deze werkwijze heeft goedkeuring van Waarneming.nl en de Vlinderstichting.